G-T0W55Z6GT8

کمپرسورهای صنایع برودت بوران

کمپروسور کولر اتوبوس بوک

کمپرسورهای اتوبوسی

شامل کمپرسور های اتوبوسی با مارک های بوک Bock ، بیتزر Bitzer و زکسل zexel

کمپرسور دورین

کمپرسورهای رفت و برگشتی

شامل کمپرسورهای سیلندر پیستونی با مارک های دانفوس Danfoss ، دورین Dorin ، کوپلند Copeland و بیتزر Bitzer

کمپرسور اسکرال

کمپرسورهای اسکرال

شامل کمپرسور های اسکرال با مارک های دانفوس Danfoss و کوپلند Copeland

کمپرسور اسکرو

کمپرسورهای اسکرو

شامل کمپرسورهای کامپکت اسکرو بیتزر Bitzer Compact Screw

کمپرسور:

در سیستم های سرمایش تراکمی کمپرسور را می توان قلب سیستم نام برد و به همین دلیل مهمترین جزء یک سیکل تبرید تراکمی می باشد.
کمپرسور با مکش گاز مبرد کم فشار داخل سیکل تبرید از یک طرف و فشرده کردن و رانش از سمتی دیگر باعث چرخش مبرد در مدار تبرید می شود.
کمپرسورها با تکنولوژی های متفاوت و برای کارکرد در دماهای متفاوت ساخته می شوند ، از پرکاربردترین کمپرسورها می‌توان به سه نوع رفت و برگشتی، اسکرال و اسکرو اشاره کرد.

کمپرسور بیتزر
کمپرسور مناسب برای تونل انجماد

کمپرسورهای رفت و برگشتی(سیلندر- پیستونی) :
این کمپرسورها انرژی خود را از نیروی برق تاًمین کرده و مراحل کارکرد آنها را می توان به موتور اتومبیل تشبیه کرد.

مرحله 1 : در این مرحله کمپرسور با استفاده از انرژی الکتریکی و تبدیل آن به انرژی مکانیکی پیستون موجود در سیلند را به سمت پایین برده و همزمان با بازشدن سوپاپ های ورودی به کمپرسور عمل مکش را انجام داده و گاز کم فشار که از اواپراتور خارج می شود را وارد سیلندر می نماید.

مرحله 2 : در این مرحله بابسته شدن سوپاپ های ورودی و بالا کشیدن سیلندر توسط کمپرسور فشرده شده و دارای فشار مطلوب می باشد.

مرحله 3: در این مرحله سوپاپ خروجی باز می شود و گاز با فشار بالا به سمت کندانسور رانده می شود و این مراحل به صورت مداوم انجام می شوند.

کمپرسورهای اسکرال :
این کمپرسورها معمولا به صورت ساختار ظاهری استوانه ای می باشند و تشکیل شده از دو مارپیچ ثابت و متحرک است، با چرخش مارپیچ متحرک عمل مکش انجام می شود و گاز به داخل کمپرسور راه می یابد و پس از افزایش فشار و تراکم سازی گاز از کمپرسور به سمت کندانسور رانده می شود.

کمپرسور اسکرال دانفوس
کمپرسور اسکرو بیتزر

کمپرسورهای اسکرو :
این کمپرسورها تشکیل شده از یک سیلندر بزرگ می باشند که در درون خود دو روتور مارپیچی نر و ماده دارند ، روتور نر به وسیله انرژی الکتریکی شروع به حرکت کرده و روتور ماده نیز به حرکت در می آورد. در این مرحله عمل مکش انجام شده و گاز مبرد میان دو روتور قرار گرفته و پیوسته به سمت خروجی حرکت کرده و با توجه به نحوه ساخت مارپیچ ها فشرده می‌شود.