کندانسور سردخانه‌ای بوران با نام CV و در ظرفیت های متفاوت عرضه می‌گردند.

کندانسور های عمودی یا ایستاده بسیار کاربردی در سردخانه صنعتی و از لحاظ قیمتی بسیار مناسب و ارزانتر از بقیه مدل ها هستند.

این سری از دستگاه ها بسیار مرسوم و پر استفاده هستند و در اکثر سردخانه های کشور استفاده می‌شوند.