این کمپرسور ها در مناطق جنوبی کشور استفاده فراوانی دارد و در خطه جنوبی کشور طرفداران بسیاری دارد.

کمپرسور های سردخانه ای کوپلند با نام تجاری DWM شناخته می شود.