مورد استفاده در تونل های انجماد می‌باشند. این اواپراتورها در مدل های متنوعی تولید می‌شوند و نام تجاری آنها اواپراتور ایستاده دیواری صنایع برودت بوران است.

کمپرسور مصرفی و همخوان با این اواپراتور ها کمپرسور های دو مرحله 2stage است و در بعضی موارد از کمپرسور های زیر صفری استفاده می شود .