G-T0W55Z6GT8
کمپرسور بیتزر

کمپرسورهای سیلندر پیستونی بیتزر

مورد استفاده در پمپ های حرارتی به ویژه سردخانه ها و چیلر‌های صنعتی

بوران کمپرسور

کمپرسورهای سیلندر پیستونی دانفوس

مورد استفاده در پمپ های حرارتی به ویژه  یخچال های صنعتی

کمپرسور دورین

کمپرسورهای سیلندر پیستونی دورین

مورد استفاده در پمپ های حرارتی به ویژه در سردخانه ها و چیلرهای صنعتی

کمپرسور کوپلند DWM

کمپرسورهای سیلندر پیستونی کوپلند

مورد استفاده در پمپ های حرارتی به ویژه در سردخانه ها و چیلرهایی که در مناطق گرمسیری می‌باشند.

سیلندر پیستونی بوک

مورد استفاده در پمپ های حرارتی به ویژه در تونل های انجماد و چیلرهای زیر صفری

سیلندر پیستونی فراسکلد

مورد استفاده در پمپ های حرارتی به ویژه در تونل های انجماد و چیلرهای زیر صفری

کمپرسور مناسب برای تونل انجماد

کمپرسورهای دومرحله ای پیستونی بیتزر

مورد استفاده در پمپ های حرارتی به ویژه در تونل های انجماد و چیلرهای زیر صفری

کمپرسورهای رفت و برگشتی(سیلندر- پیستونی) :
این کمپرسورها انرژی خود را از نیروی برق تاًمین کرده و مراحل کارکرد آنها را می توان به موتور اتومبیل تشبیه کرد.

مرحله 1 : در این مرحله کمپرسور با استفاده از انرژی الکتریکی و تبدیل آن به انرژی مکانیکی پیستون موجود در سیلندر را به سمت پایین برده و همزمان با بازشدن سوپاپ های ورودی به کمپرسور عمل مکش را انجام داده و گاز کم فشار که از اواپراتور خارج می شود را وارد سیلندر می نماید.

مرحله 2 : در این مرحله با بسته شدن سوپاپ های ورودی و بالا کشیدن سیلندر توسط کمپرسور فشرده شده و دارای فشار مطلوب می باشد.

مرحله 3: در این مرحله سوپاپ خروجی باز می شود و گاز با فشار بالا به سمت کندانسور رانده می شود و این مراحل به صورت مداوم انجام می شوند.

کمپرسور بیتزر