G-T0W55Z6GT8
کمپرسور اسکرو

کمپرسورهای کامپکت اسکرو بیتزر

کمپرسورهای اسکرو بسیار مناسب برای استفاده در چیلر

کمپرسورهای اسکرو :
این کمپرسورها تشکیل شده از یک سیلندر بزرگ می باشند که در درون خود دو روتور مارپیچی نر و ماده دارند ، روتور نر به وسیله انرژی الکتریکی شروع به حرکت کرده و روتور ماده نیز به حرکت در می آورد. در این مرحله عمل مکش انجام شده و گاز مبرد میان دو روتور قرار گرفته و پیوسته به سمت خروجی حرکت کرده و با توجه به نحوه ساخت مارپیچ ها فشرده میشود.

کمپرسور اسکرو بیتزر