کمپرسور اسکرال کوپلند

کمپرسورهای اسکرال کوپلند

مورد استفاده در پمپ های حرارتی به ویژه در سیستم های تهویه مطبوع

کمپرسور اسکرال دانفوس

کمپرسورهای اسکرال دانفوس

مورد استفاده در پمپ های حرارتی به ویژه در سیستم های تهویه مطبوع

کمپرسورهای اسکرال :
این کمپرسورها معمولا به صورت ساختار ظاهری استوانه ای می باشند و تشکیل شده از دو مارپیچ ثابت و متحرک است، با چرخش مارپیچ متحرک عمل مکش انجام می شود و گاز به داخل کمپرسور راه می یابد و پس از افزایش فشار و تراکم سازی گاز از کمپرسور به سمت کندانسور رانده می شود.

کمپرسور اسکرال دانفوس