G-T0W55Z6GT8
کمپرسور اسکرال کوپلند

کمپرسورهای اسکرال کوپلند

مورد استفاده در پمپ های حرارتی به ویژه در سیستم های تهویه مطبوع

کمپرسور اسکرال دانفوس

کمپرسورهای اسکرال دانفوس

مورد استفاده در پمپ های حرارتی به ویژه در سیستم های تهویه مطبوع

کمپرسورهای اسکرال :
این کمپرسورها معمولا به صورت ساختار ظاهری استوانه ای می باشند و تشکیل شده از دو مارپیچ ثابت و متحرک است، با چرخش مارپیچ متحرک عمل مکش انجام می شود و گاز به داخل کمپرسور راه می یابد و پس از افزایش فشار و تراکم سازی گاز از کمپرسور به سمت کندانسور رانده می شود.

کمپرسور اسکرال دانفوس