G-T0W55Z6GT8

فن‌های استفاده شده در کندانسور و اواپرتورهای شرکت بوران مارک‌های Rosenberg ،EBM ،Ziehl-Abegg و ELCO است که با توجه کاربرد و درخواست مشتری از فن‌های فوق استفاده میشود.

قطر فن‌های مورد استفاده در کندانسور و اواپراتر‌های شرکت بوران ۴۰، ۵۰، ۶۳، ۸۱ سانت می‌باشد که با افزایش ظرفیت دستگاه فن‌های با قطر بالاتر کاربرد دارند.

فن‌های ذکر شده از نوع مکنده آکسیال است که ویژگی‌ بارز آن پرتاب مستقیم باد و جابجایی هوای بالا می‌باشد.

فن آکسیال سردخانه ای