یخچال متحرک

یخچال متحرک مورد استفاده در خودرو های حمل مواد غذایی و خودرو هایی که نیاز به سردخانه دارند.