کویل های تولیدی صنایع برودت بوران مورد استفاده در در انواع صنایع
کویل یک مبدل حرارتی است که کاربرد های فراوانی دارد و به طور مثال می توان به کاربرد آنها در دستگاه های بستنی ساز،آب سردکن، یخچال ها، سردخانه ها، هواسارسان ها و انواع سیستم های برودتی اشاره کرد.

شرکت بوران با داشتن انواع فین پرس و قالب های متعدد توانایی ساخت انواع کویل در سایز ها و مدل های مختلف را دارد.