خاصیت کویل-مس-مس این است که جنس لوله و فین هرد از مس است و اتصال دو فلز غیر هم نام ندارد و در صنایع برودتی که که از استاندارد های ضد انفجار بحث به میان می‌آید ویا در مورد کمبود فضا و انتقال حرارت بالا صحبت می‌شود می‌توان از این کویل ها استفاده نمود.

صنایع برودتی بوران با تولید کویل هایی از جنس فلز مس و با انتقال حرارت بالا تقریبا بی رقیب است.

کویل مسی

کویل مسی