کندانسور w شکل بوران برای ظرفیت های بزرگ استفاده می‌شود.

کمپرسور های استفاده شده برای این کندانسور ها عموما از نوع اسکرو و مورد استفاده برای چیلر بوده است.

از این کندانسور ها در سردخانه هایی که از سیستم رک بهره میبرند نیز کاربرد فراوانی دارد.

صنایع برودت بوران تولیک کننده کندانسور های w شکل است.