کندانسور پکیج به علت نوع ظاهر و نحوه فیزیک ظاهری بسیار مناسب برای دستگاه سازان و چیلر های صنعتی است.

این سری از دستگاه ها با توجه داشتن حفاظ در مکان خط مایع خود دارای طرفداران زیادی است و در بسیاری از مکان کاربردی است.