کمپرسور های دو مرحله در سیستم های زیر صفری استفاده فراوانی دارند. این کمپرسور ها با قدرت تراکم بالا و تکنولوژی خاص خود قابلیت بالایی در ایجاد بار برودتی دارند.

کمپرسور های دو مرحله در IQF  و تونل انجماد کاربرد بسیاری دارند.

فرق تونل انجماد و IQF چیست؟

به طور اختصار می‌توان تونل انجماد را سردخانه یا انبار سرد زیر صفر نام برد و IQF را یک خط سرمایشی یه نحوی که مواد با دمای بالا وارد و منجمد خارج می‌شوند.