پکیج یونیت پشت بامی ( روفتاب پکیج):

پکیج یونیت پشت بامی یا همان روفتاب پکیج سیستمی است مشابه کولر گازی اما در ابعاد و سیستم تبریدی بزرگتر.

پکیج یونیت پشت بامی انواع مختلفی دارد و برای کاربر های متفاوتی استفاده می شوند.

کاربری های تجاری، اداری، مسکونی و صنعتی استفاده می شود.