روفتاب پکیج همانند کولر گازی های مرسوم هستند و مناسب برای تهویه پاساژ ها و مراکز تجاری، واحد های اداری و … هستند.

تشکیل شده از یک پانل داخلی و یک یونیت خارجی هستند.

پکیج یونیت پشت بامی

روفتاب پکیج