این تابلو برق ها بسیار از لحاظ اقتصادی مناسب بوده و دارای کارایی خوبی هستند .

این تابلو برق را می‌توان به صورت سلیقه ای سفارشی سازی کرد.
_ قابلیت نصب Inverter به منظور کاهش مصرف برق و افزایش طول عمر تجهیزات می‌باشد.

مدل HPNO: این مدل به اختصار نرمال نامیده می‌شود که به صورت تمام دیجیتال ساخته و ارائه می‌گردد.