اواپراتور سه فن

اواپراتور سردخانه ای

اواپراتور بالای صفر سردخانه بوران دارای المنت ریکا اسپانیا است و دارای خروجی آب درین استیل است. این اواپراتور ها در سردخانه های بالای صفر مانند سردخانه سیب، سردخانه موز،سردخانه سیب زمینی، سردخانه انار، سردخانه انگور، سردخانه رستورانی، سردخانه سردخانه کلین روم ( اتاق تمیز )، سردخانه پیش سردکن و تمامی سردخانه های صنعتی بالای صفر استفاده می‌شوند.

فن های استفاده شده در اواپراتور های بوران از سایز های استاندارد و مارک های معتبر دنیا هستند.

رنگ استفاده شده در این ماشین آلات از جنس رنگ های کورهای و الکترو استاتیک هستند.

فن های اواپراتور باید به نحوی انتخاب شوند که گردش هوا به درستی در اتاق ها انجام شوند و دمای تمامی نقاط اتاق سرمای یکسانی را تجربه کنند.

نحوه قرار گیری دستگاه ها به صورت صحیح رعایت شود و فاصله از دیوار به درستی رعایت شده باشد.

معنی لغوی اواپراتور یعنی تبخیر کننده و به این دلیل این نام را دارد که مایع سر داخل دستگاه با گرفتن حرارت محیط پیرامون خود تبدیل به گاز شده تا وظیفه سرما سازی خود را انجان دهد .