نوشته‌ها

ساخت سردخانه

سردخانه رک بوران

سردخانه های رک ساخت شرکت بوران مناسب برای سردخانه های میوه مانند کیوی، سیب یا تونل های انجماد و سردخانه های زیر صفری