بوران تولید وتجهیز سیستم های برودتی

 

با توجه به تعدد پروژه های انجام شده توسط شرکت بوران، بدیهی است که فقط نام برخی از آنها آورده شده است.

 

عنواننام خودروتعداد دستگاهطرف قرارداد
کولر میدل باسBENZ۵۰۰زرین خودرو
کولر میدل باسBENZ۱۰۰
شوفاژ میدل باسBENZ۱۵۰
بخاری جلو پا رانندهHYUNDAI۵۰سپهر دیزل
کولر میدل باس۳۵بیمارستان میلاد
کولر میدل باس۴۵حمل و نقل شهری کرج بزرگ
کولر میدل باس۱۵۰حمل و نقل شهری تهران
کندانسور و اواپراتور کولر۵۰شرکت TERKAN ترکیه
کولر اتوبوس  VOLVO-B7  ۱۲۰رانیران
کولر اتوبوس  VOLVO-B7۶۰۰
کولر اتوبوس  VOLVO-B12۱۰۰۰
کولر اتوبوس  VOLVO-TX۵۰۰
شوفاژ اتوبوس  VOLVO۱۳۰۰
کولر اتوبوسO500۳۰۰زرین خودرو
کولر اتوبوسMAN۳۰۰
کولر اتوبوسBENZ۱۵۰
کولر اتوبوس شهریBENZ۵۰
کولر اتوبوس شهریBENZ۱۰۰

 

نام کارفرماعنوان پروژهظرفیت پروژهمحل اجرا
شرکت  کشاورز- آقای قسمتیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی ) ۵۰۰۰تنآذربایجان غربی – ارومیه
شرکت  کوکیا – آقای جعفر نیاسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )۵۰۰۰تنآذربایجان غربی – ارومیه
شرکت قزل آلما – آقای کاظمیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )۷۰۰۰تنآذربایجان غربی – ارومیه
آقای شیخیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )۳۰۰۰تنآذربایجان غربی – ارومیه
شرکت آنا دشت -آقای تاج الدینیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )۴۰۰۰تنآذربایجان غربی – ارومیه
آقای بهرامیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )۲۵۰۰تنآذربایجان غربی – ارومیه
شرکت الماس غرب – آقای ایثاریانسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )۴۰۰۰تنآذربایجان غربی – ارومیه
آقای حسنیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )۱۰۰۰تنآذربایجان غربی – ارومیه
آقای کاظم زادهسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )۱۰۰۰تنآذربایجان غربی – ارومیه
آقای قهوه چیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )۲۰۰۰تنآذربایجان غربی – ارومیه
آقای پور عزیزسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )۳۰۰۰تنآذربایجان غربی –  نوشین شهر
آقای آزادسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )۱۰۰۰تنآذربایجان غربی – ارومیه
شرکت ساوالانسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )۷۰۰۰تنآذربایجان غربی – ارومیه
شرکت انزل – آقای نوریسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )۴۰۰۰تنآذربایجان غربی –  انزل
شرکت تعاونی روستایی اشنویهسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )۵۰۰۰تنآذربایجان غربی – ارومیه
آقای اسدیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )۲۰۰۰تنآذربایجان غربی – بالو
آقای نازلوسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )۱۰۰۰تنآذربایجان غربی – ارومیه
شرکت آذین بست بسپارآیس بانک….البرز – نظر آباد
شرکت کشک پاشاییآیس بانک….البرز – نظر آباد
شرکت شیلات بندر حسینه – آقای پور عبدللهتونل انجماد و سرد خانه زیر صفر( انواع ماهی )۸۰۰۰تنبندرعباس – بندر حسینه
شرکت سی دلفسردخانه نگهداری زیر صفر ( گوشت و مواد پروتئینی  )۶۰۰۰تنبندرعباس- اسکله شهید رجایی
صنایع دفاع – زرین خودروانواع کولر اتوبوس ( شهری و بین شهری )۲۴۰۰دستگاهاصفهان – زرین شهر
شرکت رانیران – ولوانواع کولر اتوبوس ( شهری و بین شهری )۳۸۰۰دستگاهساوه
شرکت بیسکویت ویتاناتونل سرد ساز سریع   IQF….تهران- جاده قدیم کرج
 شرکت انتقال خونسردخانه زیر صفر و بالای صفر ( خون )۲۰۰۰تنتهران – وصال شیرازی
شرکت روژینا لذیذ – آقای گیتی رختونل انجماد و سردخانه نگهداری زیر صفر ( مرغ و مواد پروتئینی )۶۰۰۰تنقم- شهرک صنعتی شکوهیه
شرکت اشعریتونل انجماد و سردخانه نگهداری زیر صفر ( مرغ و مواد پروتئینی۳۰۰۰تنقم- شهرک صنعتی شکوهیه
حوزه علمیه  – آیت الله خوانساریسردخانه نگهداری  زیر صفر و بالای صفر۱۰۰۰تنقم- شهرک صنعتی شکوهیه
آقای عبدالحسینیسردخانه نگهداری  بالای صفر (انار و سیب درختی )۴۰۰۰تنقم – ابتدای جاده قدیم تهران
شرکت سرما ساز -آقای خورشیدی فرسردخانه  نگهداری بالای صفر (موز )۵۰۰۰تنقم – ابتدای جاده قدیم تهران
مجتمع تفریحی مهتابکندانسور و اواپراتور۴۰۰تنقم – ابتدای جاده قدیم تهران
شرکت پلی اکریل فردوسسردخانه نگهداری  زیر صفر و بالای صفر۶۰۰۰تناصفهان
صنایع دفاعسردخانه نگهداری  زیر صفر و بالای صفر۲۰۰۰تناصفهان – زرین شهر
شرکت بوقلمون تیناسردخانه نگهداری  زیر صفر و بالای صفر۲۰۰۰تنگیلان
لوله اتصالات وحیدایرواشر و آیس بانک…..مازندران
آقای خلیل طالبیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )۳۵۰۰تنهمدان- بهار
آقای اسماعیل یمین اسماعیلسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )۴۰۰۰تنهمدان- بهار
شرکت تعاونی شهرستان بهارسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )۸۰۰۰تنهمدان- بهار
آقای ایوب طالبیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )۴۰۰۰تنهمدان- بهار
آقای یوسف قنبریسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )۵۰۰۰تنهمدان- بهار
آقای واثقی حسام آبادسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )۳۰۰۰تنهمدان- لاله جین
آقای  عسگری حسام آبادسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )۳۰۰۰تنهمدان- لاله جین
آقای  بیت الله قره خانیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )۲۰۰۰تنهمدان- بهار
آقای زیبا جوسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )۲۰۰۰تنهمدان- بهار
آقای اکبر اسدیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )۲۵۰۰تنهمدان- کبوتر آهنگ
آقای اصغر محمدیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )۴۰۰۰تنهمدان- بهار
آقای روح الله طالبیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )۵۰۰۰تنهمدان- بهار
آقای محمد قروه ایسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )۴۰۰۰تنهمدان- بهار
آقای اصغر طهماسبیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )۳۰۰۰تنهمدان- بهار
آقای تقی طهماسبیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )۴۰۰۰تنهمدان- بهار
آقای حسنیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )۲۰۰۰تنهمدان – بهار
آقای حسنی عقیلسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )۱۰۰۰تنهمدان – رزن
آقای شوقیانسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )۳۰۰۰تنهمدان – رزن
آقای علی اکبر محمدیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )۵۰۰۰تنهمدان – رزن
آقای اسمعیلیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )۳۰۰۰تنهمدان – یکن آباد
آقای  یدالله سعادتسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )۴۰۰۰تنهمدان – یکن آباد
آقای جواد طالبیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )۳۰۰۰تنهمدان
آقای مهدی طالبیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )۳۰۰۰تنهمدان – بهار
آقای یزدانیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )۲۰۰۰تنهمدان – بهار
آقای نصیر لوسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )….همدان
آقای محمدی نیاسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )….همدان – بهار
آقای حسینی پورسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )….همدان – بهار
آقای نجاریسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )….همدان – بهار
آقای ولی اقبالسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )….همدان – بهار
آقای موسویسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )….همدان – بهار
آقای جباریسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )….همدان – بهار
آقای مرادیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )….همدان – بهار
شرکت  کالهسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )….همدان – بهار- شهرک صنعتی
آقای لطفی زادهسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )….همدان – بهار
آقای نظریسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )….همدان – بهار
آقای  اخوانسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )۳۰۰۰تنهمدان – بهار
آقای  آبرومندسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )۲۰۰۰تنهمدان – آبرومند
آقای شیخلرسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )۲۰۰۰تنهمدان – بهار
آقای حقیقیکندانسور و اواپراتور….مشهد
آقای آذر مکانکندانسور و اواپراتور….تهران
آقای  آزادیکندانسور و اواپراتور….تهران
آقای جویاکندانسور و اواپراتور….تهران
آقای رحیمیکندانسور و اواپراتور….تهران
آقای سرژیککندانسور و اواپراتور….تهران
آقای سخاوتکندانسور و اواپراتور….تهران
آقای شهراسبیکندانسور و اواپراتور….تهران
آقای ملکیکندانسور و اواپراتور….تهران
آقای قربانیکندانسور و اواپراتور….تهران
آقای فیروزیکندانسور و اواپراتور….تهران
آقای کلهرکوئل و کندانسور….قم
آقای محمدی فرسردخانه نگهداری بالای صفر۳۰۰۰تنتهران
آقای مسن آبادیسردخانه نگهداری بالای  صفر ( سیب زمینی )۴۰۰۰تناراک
شرکت فراسرد کاران – آقای وفاکوئل و کندانسور…..تهران – نصیر آباد
آقای یوسفیکندانسور و اواپراتور…..تهران
شرکت بام تبرید سازان -آقای یزدیسردخانه نگهداری زیر صفر و بالای صفر۶۰۰۰تندزفول
شرکت تعاونی برودت مرواریدسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )۱۰۰۰۰تنآذربایجان غربی- ارومیه
آقای آبیارسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )۳۵۰۰تنآذربایجان غربی- ارومیه
آقای قنبرلوسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی)۳۰۰۰تنهمدان -رزن
شرکت سرما سلکندانسورچیلرهوایی….قم -شهرک صنعتی شکوهیه
مجتمع تفریحی آفتابسردخانه نگهداری زیر صفر و بالای صفر۴۰۰تنبزرگراه  قزوین-زنجان
آقای ظفر طلبسردخانه نگهداری زیر  صفر ( مرغ و گوشت )۲۰۰۰تنتهران- شهرک صنعتی عباس آباد
شرکت پنیر گل صباسردخانه نگهداری بالای صفر ( لبنیات  )۳۰۰۰تنقم -شهرک صنعتی شکوهیه
شرکت سردآوران – آقای ابراهیمیکوئل کندانسور و اواپراتور…..البرز- سیمین دشت
آقای سلطانی – رزنسردخانه نگهداری بالای  صفر ( سیب زمینی )۱۵۰۰تنهمدان -رزن
آقای اسکندریان -تبریزسردخانه نگهداری بالای  صفر ( سیب درختی )۴۰۰۰تنآذر بایجان شرقی – اهر
آقای عباسی – ارومیهسردخانه نگهداری زیر صفر ( لبنیات  )۱۰۰۰تنآذربایجان غربی – ارومیه
مجتمع کشت و صنعت ریحان- آقای میر جمالیسردخانه نگهداری زیر  صفر۴۰۰۰تناراک
آقای مراد زادهسردخانه نگهداری بالای  صفر ( سیب درختی )۳۰۰۰تنآذربایجان غربی – ارومیه
آقای اندراسردخانه نگهداری بالای  صفر۲۰۰۰تندزفول
آقای مرجانسردخانه نگهداری بالای  صفر ( سیب درختی )۳۰۰۰تنآذربایجان غربی -پیرانشهر
آقای حسینی و آقای حاجی آقاسردخانه نگهداری بالای  صفر ( سیب درختی )۵۰۰۰تنآذربایجان غربی -اشنویه
آقای  بایزیدیسردخانه نگهداری بالای  صفر ( سیب درختی )۳۵۰۰تنآذربایجان غربی – پیرانشهر
آقای  مصطفی پورسردخانه نگهداری بالای  صفر ( سیب درختی )۶۰۰۰تنآذربایجان غربی -سلماس
آقای  حیدری سلماسسردخانه نگهداری بالای  صفر ( سیب درختی )۳۰۰۰تنآذربایجان غربی -سلماس
آقای خان بیگیسردخانه نگهداری بالای  صفر ( سیب درختی )۵۰۰تنآذربایجان غربی -اشنویه
شرکت توچال کندوتونل انجماد و سرد خانه نگهداری زیر صفر۲۰۰۰تنتهران – شهرک صنعتی علی آباد
پدافند هوایی – خاتم الانبیاءسردخانه نگهداری زیر صفر و بالای صفر…..تهران
آقای سعیدیسردخانه نگهداری زیر صفر و بالای صفر…..ایوانکی
شرکت پونه پنیر -آقای آخوندیسردخانه نگهداری زیر صفر و بالای صفر…..تهران – جاده خاوران
آقای حامی دوستسردخانه نگهداری زیر صفر و بالای صفر…..گیلان – رشت
آقای مقدم کندانسور و اواپراتور…..گیلان – رشت
آقای حسینیسردخانه نگهداری زیر صفر و بالای صفر…..سنندج
فروشگاه بندر – آقای بندرکندانسور و اواپراتور…..تهران
آقای حسن زادهکوئل کندانسور و اواپراتور…..قم
آقای شاملوکوئل کندانسور و اواپراتور…..تهران
آقای فخانتیکندانسور و اواپراتور…..تهران
آقای باغبان پورکندانسور و اواپراتور…..تهران
شرکت تکران – آقای رمضانیکوئل کندانسور و اواپراتور….. شهرک صنعتی شکوهیه
آقای صادق نژادکندانسور و اواپراتور…..مشهد
شرکت داتیس – آقای ظفرطلبسردخانه نگهداری زیر صفر و بالای صفر۲۰۰۰تنتهران
آقای چمانیکندانسور و اواپراتور…..تهران
آقای ضیاییکندانسور و اواپراتور…..تهران
صنایع برودتی ژرژ – آقای ژرژکندانسور و اواپراتور…..تهران
آقای مرتضی نیاکندانسور و اواپراتور…..تهران
آقای زیارتیکندانسور و اواپراتور…..قم
سرما ۲۰۰۰-آقای دانیالیکندانسور و اواپراتور…..تهران
صادراتکندانسور و اواپراتور زیر صفری…..عراق – سلیمانیه
صادراتکندانسور و اواپراتور بالای صفری…..افغانستان – هرات
صادراتکندانسور و اواپراتور بالای صفری…..افغانستان – کابل
صادراتکندانسور و اواپراتور زیر صفری…..عراق – اربیل
صادراتکندانسور و اواپراتور زیر صفری و بالای صفری…..ازبکستان
صادراتکندانسور و اواپراتور زیر صفری و بالای صفری…..ترکمنستان
صادراتکندانسور و اواپراتور زیر صفری و بالای صفری…..ارمنستان
صادراتکندانسور و اواپراتور زیر صفری و بالای صفری…..آذر بایجان
سرما سازان – آقای خلجکندانسور و اواپراتور…..تهران
شرکت سرما ساز -آقای خورشیدی فرفاز دوم سردخانه بالای صفر (نگهداری موز )…..قم
کشتارگاه کاکلیسردخانه زیر صفری…..مشهد
شرکت گلهار (کشتارگاه )سردخانه زیر صفری و تونل انجماد…..مشهد
آقای انفرادیسردخانه زیر صفری و تونل انجماد…..مشهد
شرکت Samsungکوئل کندانسور…..تهران
شرکت McQuayکوئل کندانسور…..تهران
آقای دهقان منشکندانسور و اواپراتور…..قم
آقای کرمیکندانسور و اواپراتور…..قزوین
صنایع صابری -آقای صابریکندانسور و اواپراتور…..اصفهان
آقای میدان سریکندانسور و اواپراتور…..مازندران
آقای جعفریکندانسور و اواپراتور…..قم
تکران مبردکندانسور و اواپراتور و کوئل…..قم
آقای رفیعیکندانسور و اواپراتور و کوئل…..تهران
آقای رحیمیکندانسور و اواپراتور و کوئل…..تهران
آقای رسولیکوئل کندانسور…..تهران
آقای شکرزادهکندانسور و اواپراتور…..تهران
آقای صادق نژادکندانسور و کوئل…..مشهد
آقای فیاضیکندانسور و کوئل…..قم
آقای ریحانیکندانسور و اواپراتور…..تهران
شرکت کیان مبتکر – آقای عاشریکوئل کندانسور…..قم
آقای معتمدیسردخانه نگهداری بالای صفر(سیب زمینی)۲۰۰۰تندهگلان
شرکت حریرسردخانه نگهداری بالای صفر۴۰۰۰تنقزوین
شرکت دامونکندانسور و اواپراتور و کوئل…..تهران
آقای خورشیدیسردخانه نگهداری بالای صفر (موز)۴۰۰۰تنقم
آقای رسولیسردخانه زیر صفر۱۵۰۰تنمرکزی
آقای شاه کوپاسردخانه بالای صفر۲۰۰۰تنجلفا
شرکت سپهرکندانسور چیلر۵۰۰تنتویسرکان
فروشگاه سرما سل (آقای ملکی)کندانسور چیلر۲۴۰تنتهران

 

نام کارفرماعنوان پروژهظرفیت نامیمحل اجرا
آقای شیخ محمدچیلر تراکمی۱۸۰تنافغانستان
شرکت دستکش حریرچیلر تراکمی۲۶۰تنقزوین
شرکت دستکش حریرچیلر تراکمی۶۰تنارومیه
شرکت دستکش حریرچیلر تراکمی۱۸۰تنارومیه
پژوهشکده شیمیایی(صنایع دفاع)چیلر تراکمی (۶۰-)۲۴۰تنپارچین
صنایع دفاعچیلر تراکمی۸۰تنزرین شهر
صنایع دفاعچیلر تراکمی۲۴۰تنزرین شهر
صنایع دفاعچیلر تراکمی۵۶۰تنزرین شهر
مجتمع تجاری لالهچیلر تراکمی۱۶۰تنتهران
مجتمع مسکونی طلاچیلر تراکمی۳۰۰تنتهران
مجتمع مسکونی گلچینچیلر تراکمی۲۴۰تنتهران
لبنیات گل صباچیلر تراکمی۱۸۰تنقم
شرکت کاساچیلر تراکمی۲۲۰تنقزوین
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیچیلر تراکمی۱۲۰تنتهران
دکتر قاسمی منشچیلر تراکمی۱۱۰تنقم