بوران تولید وتجهیز سیستم های برودتی

 

با توجه به تعدد پروژه های انجام شده توسط شرکت بوران، بدیهی است که فقط نام برخی از آنها آورده شده است.

 

عنواننام خودروتعداد دستگاهطرف قرارداد
کولر میدل باسBENZ500زرین خودرو
کولر میدل باسBENZ100
شوفاژ میدل باسBENZ150
بخاری جلو پا رانندهHYUNDAI50سپهر دیزل
کولر میدل باس35بیمارستان میلاد
کولر میدل باس45حمل و نقل شهری کرج بزرگ
کولر میدل باس150حمل و نقل شهری تهران
کندانسور و اواپراتور کولر50شرکت TERKAN ترکیه
کولر اتوبوس  VOLVO-B7  120رانیران
کولر اتوبوس  VOLVO-B7600
کولر اتوبوس  VOLVO-B121000
کولر اتوبوس  VOLVO-TX500
شوفاژ اتوبوس  VOLVO1300
کولر اتوبوسO500300زرین خودرو
کولر اتوبوسMAN300
کولر اتوبوسBENZ150
کولر اتوبوس شهریBENZ50
کولر اتوبوس شهریBENZ100

 

نام کارفرماعنوان پروژهظرفیت پروژهمحل اجرا
شرکت  کشاورز- آقای قسمتیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی ) 5000تنآذربایجان غربی – ارومیه
شرکت  کوکیا – آقای جعفر نیاسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )5000تنآذربایجان غربی – ارومیه
شرکت قزل آلما – آقای کاظمیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )7000تنآذربایجان غربی – ارومیه
آقای شیخیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )3000تنآذربایجان غربی – ارومیه
شرکت آنا دشت -آقای تاج الدینیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )4000تنآذربایجان غربی – ارومیه
آقای بهرامیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )2500تنآذربایجان غربی – ارومیه
شرکت الماس غرب – آقای ایثاریانسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )4000تنآذربایجان غربی – ارومیه
آقای حسنیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )1000تنآذربایجان غربی – ارومیه
آقای کاظم زادهسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )1000تنآذربایجان غربی – ارومیه
آقای قهوه چیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )2000تنآذربایجان غربی – ارومیه
آقای پور عزیزسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )3000تنآذربایجان غربی –  نوشین شهر
آقای آزادسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )1000تنآذربایجان غربی – ارومیه
شرکت ساوالانسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )7000تنآذربایجان غربی – ارومیه
شرکت انزل – آقای نوریسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )4000تنآذربایجان غربی –  انزل
شرکت تعاونی روستایی اشنویهسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )5000تنآذربایجان غربی – ارومیه
آقای اسدیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )2000تنآذربایجان غربی – بالو
آقای نازلوسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )1000تنآذربایجان غربی – ارومیه
شرکت آذین بست بسپارآیس بانک….البرز – نظر آباد
شرکت کشک پاشاییآیس بانک….البرز – نظر آباد
شرکت شیلات بندر حسینه – آقای پور عبدللهتونل انجماد و سرد خانه زیر صفر( انواع ماهی )8000تنبندرعباس – بندر حسینه
شرکت سی دلفسردخانه نگهداری زیر صفر ( گوشت و مواد پروتئینی  )6000تنبندرعباس- اسکله شهید رجایی
صنایع دفاع – زرین خودروانواع کولر اتوبوس ( شهری و بین شهری )2400دستگاهاصفهان – زرین شهر
شرکت رانیران – ولوانواع کولر اتوبوس ( شهری و بین شهری )3800دستگاهساوه
شرکت بیسکویت ویتاناتونل سرد ساز سریع   IQF….تهران- جاده قدیم کرج
 شرکت انتقال خونسردخانه زیر صفر و بالای صفر ( خون )2000تنتهران – وصال شیرازی
شرکت روژینا لذیذ – آقای گیتی رختونل انجماد و سردخانه نگهداری زیر صفر ( مرغ و مواد پروتئینی )6000تنقم- شهرک صنعتی شکوهیه
شرکت اشعریتونل انجماد و سردخانه نگهداری زیر صفر ( مرغ و مواد پروتئینی3000تنقم- شهرک صنعتی شکوهیه
حوزه علمیه  – آیت الله خوانساریسردخانه نگهداری  زیر صفر و بالای صفر1000تنقم- شهرک صنعتی شکوهیه
آقای عبدالحسینیسردخانه نگهداری  بالای صفر (انار و سیب درختی )4000تنقم – ابتدای جاده قدیم تهران
شرکت سرما ساز -آقای خورشیدی فرسردخانه  نگهداری بالای صفر (موز )5000تنقم – ابتدای جاده قدیم تهران
مجتمع تفریحی مهتابکندانسور و اواپراتور400تنقم – ابتدای جاده قدیم تهران
شرکت پلی اکریل فردوسسردخانه نگهداری  زیر صفر و بالای صفر6000تناصفهان
صنایع دفاعسردخانه نگهداری  زیر صفر و بالای صفر2000تناصفهان – زرین شهر
شرکت بوقلمون تیناسردخانه نگهداری  زیر صفر و بالای صفر2000تنگیلان
لوله اتصالات وحیدایرواشر و آیس بانک…..مازندران
آقای خلیل طالبیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )3500تنهمدان- بهار
آقای اسماعیل یمین اسماعیلسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )4000تنهمدان- بهار
شرکت تعاونی شهرستان بهارسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )8000تنهمدان- بهار
آقای ایوب طالبیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )4000تنهمدان- بهار
آقای یوسف قنبریسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )5000تنهمدان- بهار
آقای واثقی حسام آبادسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )3000تنهمدان- لاله جین
آقای  عسگری حسام آبادسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )3000تنهمدان- لاله جین
آقای  بیت الله قره خانیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )2000تنهمدان- بهار
آقای زیبا جوسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )2000تنهمدان- بهار
آقای اکبر اسدیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )2500تنهمدان- کبوتر آهنگ
آقای اصغر محمدیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )4000تنهمدان- بهار
آقای روح الله طالبیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )5000تنهمدان- بهار
آقای محمد قروه ایسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )4000تنهمدان- بهار
آقای اصغر طهماسبیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )3000تنهمدان- بهار
آقای تقی طهماسبیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )4000تنهمدان- بهار
آقای حسنیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )2000تنهمدان – بهار
آقای حسنی عقیلسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )1000تنهمدان – رزن
آقای شوقیانسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )3000تنهمدان – رزن
آقای علی اکبر محمدیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )5000تنهمدان – رزن
آقای اسمعیلیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )3000تنهمدان – یکن آباد
آقای  یدالله سعادتسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )4000تنهمدان – یکن آباد
آقای جواد طالبیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )3000تنهمدان
آقای مهدی طالبیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )3000تنهمدان – بهار
آقای یزدانیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )2000تنهمدان – بهار
آقای نصیر لوسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )….همدان
آقای محمدی نیاسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )….همدان – بهار
آقای حسینی پورسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )….همدان – بهار
آقای نجاریسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )….همدان – بهار
آقای ولی اقبالسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )….همدان – بهار
آقای موسویسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )….همدان – بهار
آقای جباریسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )….همدان – بهار
آقای مرادیسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )….همدان – بهار
شرکت  کالهسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )….همدان – بهار- شهرک صنعتی
آقای لطفی زادهسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )….همدان – بهار
آقای نظریسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )….همدان – بهار
آقای  اخوانسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )3000تنهمدان – بهار
آقای  آبرومندسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )2000تنهمدان – آبرومند
آقای شیخلرسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی )2000تنهمدان – بهار
آقای حقیقیکندانسور و اواپراتور….مشهد
آقای آذر مکانکندانسور و اواپراتور….تهران
آقای  آزادیکندانسور و اواپراتور….تهران
آقای جویاکندانسور و اواپراتور….تهران
آقای رحیمیکندانسور و اواپراتور….تهران
آقای سرژیککندانسور و اواپراتور….تهران
آقای سخاوتکندانسور و اواپراتور….تهران
آقای شهراسبیکندانسور و اواپراتور….تهران
آقای ملکیکندانسور و اواپراتور….تهران
آقای قربانیکندانسور و اواپراتور….تهران
آقای فیروزیکندانسور و اواپراتور….تهران
آقای کلهرکوئل و کندانسور….قم
آقای محمدی فرسردخانه نگهداری بالای صفر3000تنتهران
آقای مسن آبادیسردخانه نگهداری بالای  صفر ( سیب زمینی )4000تناراک
شرکت فراسرد کاران – آقای وفاکوئل و کندانسور…..تهران – نصیر آباد
آقای یوسفیکندانسور و اواپراتور…..تهران
شرکت بام تبرید سازان -آقای یزدیسردخانه نگهداری زیر صفر و بالای صفر6000تندزفول
شرکت تعاونی برودت مرواریدسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )10000تنآذربایجان غربی- ارومیه
آقای آبیارسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب درختی )3500تنآذربایجان غربی- ارومیه
آقای قنبرلوسردخانه نگهداری بالای صفر ( سیب زمینی)3000تنهمدان -رزن
شرکت سرما سلکندانسورچیلرهوایی….قم -شهرک صنعتی شکوهیه
مجتمع تفریحی آفتابسردخانه نگهداری زیر صفر و بالای صفر400تنبزرگراه  قزوین-زنجان
آقای ظفر طلبسردخانه نگهداری زیر  صفر ( مرغ و گوشت )2000تنتهران- شهرک صنعتی عباس آباد
شرکت پنیر گل صباسردخانه نگهداری بالای صفر ( لبنیات  )3000تنقم -شهرک صنعتی شکوهیه
شرکت سردآوران – آقای ابراهیمیکوئل کندانسور و اواپراتور…..البرز- سیمین دشت
آقای سلطانی – رزنسردخانه نگهداری بالای  صفر ( سیب زمینی )1500تنهمدان -رزن
آقای اسکندریان -تبریزسردخانه نگهداری بالای  صفر ( سیب درختی )4000تنآذر بایجان شرقی – اهر
آقای عباسی – ارومیهسردخانه نگهداری زیر صفر ( لبنیات  )1000تنآذربایجان غربی – ارومیه
مجتمع کشت و صنعت ریحان- آقای میر جمالیسردخانه نگهداری زیر  صفر4000تناراک
آقای مراد زادهسردخانه نگهداری بالای  صفر ( سیب درختی )3000تنآذربایجان غربی – ارومیه
آقای اندراسردخانه نگهداری بالای  صفر2000تندزفول
آقای مرجانسردخانه نگهداری بالای  صفر ( سیب درختی )3000تنآذربایجان غربی -پیرانشهر
آقای حسینی و آقای حاجی آقاسردخانه نگهداری بالای  صفر ( سیب درختی )5000تنآذربایجان غربی -اشنویه
آقای  بایزیدیسردخانه نگهداری بالای  صفر ( سیب درختی )3500تنآذربایجان غربی – پیرانشهر
آقای  مصطفی پورسردخانه نگهداری بالای  صفر ( سیب درختی )6000تنآذربایجان غربی -سلماس
آقای  حیدری سلماسسردخانه نگهداری بالای  صفر ( سیب درختی )3000تنآذربایجان غربی -سلماس
آقای خان بیگیسردخانه نگهداری بالای  صفر ( سیب درختی )500تنآذربایجان غربی -اشنویه
شرکت توچال کندوتونل انجماد و سرد خانه نگهداری زیر صفر2000تنتهران – شهرک صنعتی علی آباد
پدافند هوایی – خاتم الانبیاءسردخانه نگهداری زیر صفر و بالای صفر…..تهران
آقای سعیدیسردخانه نگهداری زیر صفر و بالای صفر…..ایوانکی
شرکت پونه پنیر -آقای آخوندیسردخانه نگهداری زیر صفر و بالای صفر…..تهران – جاده خاوران
آقای حامی دوستسردخانه نگهداری زیر صفر و بالای صفر…..گیلان – رشت
آقای مقدم کندانسور و اواپراتور…..گیلان – رشت
آقای حسینیسردخانه نگهداری زیر صفر و بالای صفر…..سنندج
فروشگاه بندر – آقای بندرکندانسور و اواپراتور…..تهران
آقای حسن زادهکوئل کندانسور و اواپراتور…..قم
آقای شاملوکوئل کندانسور و اواپراتور…..تهران
آقای فخانتیکندانسور و اواپراتور…..تهران
آقای باغبان پورکندانسور و اواپراتور…..تهران
شرکت تکران – آقای رمضانیکوئل کندانسور و اواپراتور….. شهرک صنعتی شکوهیه
آقای صادق نژادکندانسور و اواپراتور…..مشهد
شرکت داتیس – آقای ظفرطلبسردخانه نگهداری زیر صفر و بالای صفر2000تنتهران
آقای چمانیکندانسور و اواپراتور…..تهران
آقای ضیاییکندانسور و اواپراتور…..تهران
صنایع برودتی ژرژ – آقای ژرژکندانسور و اواپراتور…..تهران
آقای مرتضی نیاکندانسور و اواپراتور…..تهران
آقای زیارتیکندانسور و اواپراتور…..قم
سرما 2000-آقای دانیالیکندانسور و اواپراتور…..تهران
صادراتکندانسور و اواپراتور زیر صفری…..عراق – سلیمانیه
صادراتکندانسور و اواپراتور بالای صفری…..افغانستان – هرات
صادراتکندانسور و اواپراتور بالای صفری…..افغانستان – کابل
صادراتکندانسور و اواپراتور زیر صفری…..عراق – اربیل
صادراتکندانسور و اواپراتور زیر صفری و بالای صفری…..ازبکستان
صادراتکندانسور و اواپراتور زیر صفری و بالای صفری…..ترکمنستان
صادراتکندانسور و اواپراتور زیر صفری و بالای صفری…..ارمنستان
صادراتکندانسور و اواپراتور زیر صفری و بالای صفری…..آذر بایجان
سرما سازان – آقای خلجکندانسور و اواپراتور…..تهران
شرکت سرما ساز -آقای خورشیدی فرفاز دوم سردخانه بالای صفر (نگهداری موز )…..قم
کشتارگاه کاکلیسردخانه زیر صفری…..مشهد
شرکت گلهار (کشتارگاه )سردخانه زیر صفری و تونل انجماد…..مشهد
آقای انفرادیسردخانه زیر صفری و تونل انجماد…..مشهد
شرکت Samsungکوئل کندانسور…..تهران
شرکت McQuayکوئل کندانسور…..تهران
آقای دهقان منشکندانسور و اواپراتور…..قم
آقای کرمیکندانسور و اواپراتور…..قزوین
صنایع صابری -آقای صابریکندانسور و اواپراتور…..اصفهان
آقای میدان سریکندانسور و اواپراتور…..مازندران
آقای جعفریکندانسور و اواپراتور…..قم
تکران مبردکندانسور و اواپراتور و کوئل…..قم
آقای رفیعیکندانسور و اواپراتور و کوئل…..تهران
آقای رحیمیکندانسور و اواپراتور و کوئل…..تهران
آقای رسولیکوئل کندانسور…..تهران
آقای شکرزادهکندانسور و اواپراتور…..تهران
آقای صادق نژادکندانسور و کوئل…..مشهد
آقای فیاضیکندانسور و کوئل…..قم
آقای ریحانیکندانسور و اواپراتور…..تهران
شرکت کیان مبتکر – آقای عاشریکوئل کندانسور…..قم
آقای معتمدیسردخانه نگهداری بالای صفر(سیب زمینی)2000تندهگلان
شرکت حریرسردخانه نگهداری بالای صفر4000تنقزوین
شرکت دامونکندانسور و اواپراتور و کوئل…..تهران
آقای خورشیدیسردخانه نگهداری بالای صفر (موز)4000تنقم
آقای رسولیسردخانه زیر صفر1500تنمرکزی
آقای شاه کوپاسردخانه بالای صفر2000تنجلفا
شرکت سپهرکندانسور چیلر500تنتویسرکان
فروشگاه سرما سل (آقای ملکی)کندانسور چیلر240تنتهران

 

نام کارفرماعنوان پروژهظرفیت نامیمحل اجرا
آقای شیخ محمدچیلر تراکمی180تنافغانستان
شرکت دستکش حریرچیلر تراکمی260تنقزوین
شرکت دستکش حریرچیلر تراکمی60تنارومیه
شرکت دستکش حریرچیلر تراکمی180تنارومیه
پژوهشکده شیمیایی(صنایع دفاع)چیلر تراکمی (60-)240تنپارچین
صنایع دفاعچیلر تراکمی80تنزرین شهر
صنایع دفاعچیلر تراکمی240تنزرین شهر
صنایع دفاعچیلر تراکمی560تنزرین شهر
مجتمع تجاری لالهچیلر تراکمی160تنتهران
مجتمع مسکونی طلاچیلر تراکمی300تنتهران
مجتمع مسکونی گلچینچیلر تراکمی240تنتهران
لبنیات گل صباچیلر تراکمی180تنقم
شرکت کاساچیلر تراکمی220تنقزوین
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیچیلر تراکمی120تنتهران
دکتر قاسمی منشچیلر تراکمی110تنقم