سیستم مرکزی رک فریونی بالا صفر

رک سردخانه ای بالا صفری

رک های فریونی بالا صفر بوران مناسب جهت سردخانه صنعتی میوه، سردخانه های فروشگاهی و …جهت تامین دمای بالا صفر مورد استفاده قرار می گیرند.

رک های سرد خانه ای فریونی بالا صفر از چه کمپرسور به صورت موازی استفاده  می شود رک بالاصفری بوران به کمپرسورهای سیلندر پیستونی با اسکر از برندهای بیتزر، رفکامپ، هنبل، فراسکلد یا بوک مجهز می شود.

مصرف انرژی :

در سردخانه های میوه بالا صفری سیستم رک در مقایسه با سیستم کاهش مصرف انرژی بسیار چشمگیر است و در سرد خانه های صنعتی بالاصفر میوه مانند سرد خانه کیوی، سردخانه سیب درختی، سردخانه سیب زمینی، سرد خانه موز، سردخانه خرما به خصوص سردخانه هایی باظرفیت نگهداری بالا 200 تن محصول بسیار اقتصادی می باشد .

در این سیستم ها خاموش و روشن شدن کمپرسورها بسیار کاهش پیدا می کند و قابلیت کنترل ظرفیت در کاهش استهلاک و مصرف برق بسیار موثر نشان داد می شود

کمپرسور :

رک های بوران با کمپرسور های پیستونی  با اسکرو از تیپ های Ecoline  بیتزر یا HSX بیترز و یا موارد مشابه از دیگر برندها استفاده می شود .

کمپرسور انتخاب کمپرسور، تعداد کمپرسور و نوع تکنولوژی عملکرد کمپرسور در رک های سردخانه ای بسیار حائز اهمیت است .در همین راستا برای هر پروژه تیم  و مشاوره شرکت بوران سعی دارد بهترین انتخاب را پیشنهاد دهد .