برگزاری مراسم مجمع سالانه اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمانی قم توسط مجموعه احمد خانی با حضور شرکت شوفاژ کار و بوران به همراه تحلیل از مهندس بیت الله کریم این مراسم در زمستان 1401 با اهداف اشاره به مباحث فنی و همدلی مهندسان تاسیسات قم و مباحث آموزشی در مورد گرمایش و سرمایش ساختمانها برگزار گردید. در این مراسم ابتدا جناب آقای مهندس صفری مدیر فروش شرکت شوفاژ کار مطابی را به عنوان و در نهایت جناب آقای مهندس خادم الرضاییان به مباحث فنی خاتمه دادند . در انتها جناب آقای مهندس اجمد خانی صحبت کوتایی داشته و در نهایت از جناب آقای مهندس یبت الله کریمی تجلیل گردبد .